Ruwbouw Antwerpen

Betonblokken

Traditionele betonblokken

 • Zijn in het algemeen minder duur dan snelbouwstenen, kunnen aan grotere drukkrachten weerstaan.
 • Vooral populair voor funderingen en kelders
 • Moeten Benor-gekeurd zijn.
 • Er zijn volle en holle blokken: holle zijn goedkoper, isoleren beter, maar hebben kleinere druksterkte.
 • Ze hebben als voordeel dat je leidingen in de holtes kan wegwerken.

Betonblokken met geëxpandeerde kleikorrels

 • Betonblokken waarin kiezel geheel of gedeeltelijk vervangen werd door geëxpandeerde (uitgezette) kleikorrels.
 • Hebben als voordeel: betere thermische isolatie, interessant voor scheiding tussen onverwarmde en verwarmde ruimte.
 • Kunnen zowel als zichtmetselwerk als metselwerk om te bepleisteren verwerkt worden.
 • Argexblokken kunnen aangewend worden als gevelsteen
 • Hebben doorgaans kleiner formaat en zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren
 • Zijn maatvaster dan baksteen en geschikt voor strakke verwerking in moderne woningbouw

Snelbouwstenen

 • Geschikt om het binnenspouwblad en de binnenmuren, het niet-zichtbaar metselwerk mee op te trekken
 • Door de holtes makkelijker te verwerken
 • Een hoge isolatiewaarde
 • De super – isolerende snelbouwsteen beschikt over extra luchtporiën, isoleert beter maar scoort minder goed m.b.t. akoestische isolatie en mechanische druksterkte

Gevelstenen

Een uitgebreid aantal mogelijkheden :

 • Strengpersgevelstenen zijn machinale stenen
  Stenen worden door machine geperst en op gelijke afstand afgesneden
  Resultaat: identieke, gladde stenen
 • Handvormstenen
  Klei of leem wordt doorgaans machinaal in aparte mallen geworpen
  Resultaat: ruwe stenen, elke steen is uniek – niet vormvast
 • Echt handgevormde stenen
  Manuele verwerking van smijten in mallen
  Resultaat: niet vormvaste stenen, een arbeidsintensief proces en dus eerder duur

APM Construct heeft ervaring met verschillende verwerkingstechnieken

 • Traditioneel gevelmetselwerk :
  Metselwerk met een voegbreedte tot 12 mm die ingevoegd kan worden in verschillende kleuren. De voeg bepaalt in grote mate het totaalbeeld van het metselwerk.
 • Verlijmen van gevelsteen :
  In tegenstelling tot het traditioneel metselwerk krijgt de gevelsteen alle aandacht met een uiterst dunne voeg tot max 5 mm.
  Voordeel : strak uitzicht, minder kans op uitbloeiingen, geen kalkaanslag, sterk geheel
  Alleen mogelijk met maatvaste stenen om strakke belijning te accentueren
 • Metsen met innovatieve gevelsteen :
  Speciale gevelstenen met een uitholling waardoor metsers op traditionele wijze met normale metselmortel een gevel met het uitzicht van verlijmd metselwerk kunnen realiseren. De metselmortel wordt namelijk weggewerkt in de uitsparing. Om esthetische redenen wordt de kleur van de mortel aangepast aan het uitzicht van de steen.
 • Dunmetselen :
  Een techniek om met een smal truweel speciaal ontwikkelde ingekleurde mortel aan te brengen waardoor men metselwerk met een voeg van 4 à 7 mm kan realiseren.
  Het recept van de mortel bevat voldoende water om zelfs met een dunne laag een goede hechting en verharding te bekomen.
  De gevelsteen domineert tegenover de voeg